ECO-€URO-ENERGIA 2013

BYDGOSZCZ, 10-11 PAŹDZIERNIKA 2013r.

 

Organizatorzy

Partnerzy Konferencji

 

HONOROWY PATRONAT

Prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk

J.M. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy

 

PROGRAM

Dzień pierwszy - 10.10.2013r. - Dzień Branży OŹE na WIM UTP

 

Dr inż. Adam Mroziński - WIM UTP w Bydgoszczy

Przegląd oferty dydaktycznej z zakresu OŹE na WIM UTP w Bydgoszczy

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski - WIM UTP

Inżynieria innowacji energetyki biomasy

Mgr inż. Tomasz Mania - Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła

Techniczne aspekty zastosowania OŹE systemach odladzania i odśnieżania

Mgr inż. Adam Koniszewski - Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

Rozwiązania systemowe w dziedzinie grzania i chłodzenia - pompy ciepła Dimplex

Dr inż. Bogdan Noga, Inż. Henryk Biernat, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kosma - PG POLGEOL S.A., UTH w Radomiu

Możliwości zagospodarowywania zasobów geotermalnych rozpoznanych na niżu polskim

Mgr inż. Wojciech Wójcik - Projprzem-EKO Sp. z o.o.

Wybrane aspekty eksploatacji instalacji solarnych z kolektorami płaskimi i próżniowymi

Mgr Joanna Kawa - NEXUM CFE

Problematyka prawno-finansowa inwestycji w instalacje OŹE w Polsce

Inż. Mariusz Uba - MARTECH Mariusz Uba

Problemy projektowania i wykonania instalacji pomp ciepła

Mgr inż. Beata Dolata - TRMEW

Aspekty środowiskowe wykorzystania MEW w woj. kujawsko-pomorskim

Inż. Joanna Jakś  - Rz.W.Ch „Alchemik”

Wybrane aspekty eksploatacji instalacji do wytwarzania brykietu/peletu

Dr Tadeusz Trocikowski - Polwind Sp. z o.o.

Inwestycje w instalacje OZE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Unii Europejskiej

Mgr inż. Łukasz Trzeciak - ZUHP EKO-INSTAL; GREEN-SYNERGY

Monitoring instalacji PV

 

Dzień Drugi - 11.10.2013r.

 

Dr inż. Sławomir Cieślik - UTP w Bydgoszczy

ABC odnawialnych źródeł energii w warunkach polskich - stan na 2013 rok

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, Dr inż. Kazimierz Bieliński - UTP w Bydgoszczy

Monitorowanie technologii i źródeł energii

Dr inż. Kazimierz Bieliński, Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski - UTP w Bydgoszczy

Monitorowanie procesu oświetlania powierzchni funkcjonalnych

Dr inż. Marek Macko, Dr inż. Grzegorz Śmigielski, Dr inż. Jacek  Czerniak, Dr inż. Krzysztof Tyszczuk - UKW w Bydgoszczy

Monitorowanie zapotrzebowania i pozyskiwania energii na poprawną pracę rozdrabniacza ekologicznego

Mgr inż. Izabela Piasecka - UTP w Bydgoszczy

Charakterystyki destrukcyjności kujawsko-pomorskich elektrowni wiatrowych

Dr inż. Marek Szczutkowski - WIM UTP w Bydgoszczy

System ciągłej diagnostyki drganiowej siłowni wiatrowych jako procedura badawcza - aspekty organizacyjne i techniczne

Dr Tadeusz Trocikowski, Dr inż. Janusz Musiał, Dr inż. Adam Mroziński - WIM UTP w Bydgoszczy

Analiza wytrzymałości konstrukcji wybranych elementów siłowni wiatrowej o osi poziomej

Mgr inż. Michał Piotrowski, Dr hab. inż. Stanisław Mroziński - WIM UTP w Bydgoszczy

Środowiskowe aspekty stosowania eliminacji hałasu i drgań w pojazdach szynowych

Dr inż. Adam Mroziński, Dr inż. Andrzej Tomporowski - WIM UTP w Bydgoszczy

Instalacja solarna do badań/prezentacji efektywności kolektorów solarnych

Dr inż. Krzysztof Ciechacki, Dr inż. Tomasz Giętka - WIM UTP w Bydgoszczy

Wpływ procesu spawania na środowisko

Dr inż. Franciszek Bromberek - WIM UTP w Bydgoszczy

Wybrane aspekty jakości instalacji OŹE

 

Sprawozdanie z konferencji