KOSZTA UCZESTNICTWA

 

Pełna opłata jednego uczestnika Konferencji

 

 

700 zł

 

Dodatkowa publikacja tego samego Autora

 

 

300 zł

 

Doktoranci i Koła Naukowe

 

 

300 zł

Opłata obejmuje:

-          publikację w recenzowanym wydawnictwie,

-          poczęstunek w czasie trwania Konferencji,

-          koszty organizacyjne.

 

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu!

 

 

 

Płatność na konto Konferencji:

 

BANK PEKAO S.A. II O/Bydgoszcz nr 93124034931111000042791256

koniecznie z dopiskiem:ECO-€URO-ENERGIA ... - Imię i Nazwisko”