ORGANIZATORZY

 

 

 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY

 

 

INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ - INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA UTP

 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

 

 

BYDGOSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I TECHNIKI - UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY