TERMINY

...... -

Zgłoszenie referatu, posteru, komunikatu

...... -

Potwierdzenie przyjęcia artykułu - Komunikat nr 2

...... -

Nadsyłanie pełnego tekstu wystąpienia przygotowanego wg załączonych wymagań redakcyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na płycie CD

..... -

Ostateczny termin wpłaty za udział w Konferencji.